ZAVARIVANJE

U mogućnosti smo ponuditi Vam razna specijalna zavarivanja s atestiranim zavarivačima i postupcima:

- TIG

- CO2

- autogeno zavarivanje

- punktiranje

- točkasto zavarivanje

- zavarivanje plastike

- lemljenje


ZAVARIVANJE