SAVIJANJE LIMOVA

U mogućnosti smo ponuditi Vam savijanje limova sljedećih dimenzija:

- 4 mm - do 1500 mm dužine

- 3 mm - do 2500 mm dužine


SAVIJANJE LIMOVA