HIDRO I TERMOELEKTRANE

CIJEVNI SNOP HLADNJAKA ULJA VOITH
HIDRO I TERMOELEKTRANE

SPIRALNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

"U" IZMJENJIVAČI TOPLINE