HLADNJAK VODE ZA KAMION RABA-MAN

BAKAR/MESING HLADNJACI I IZMJENJIVAČI TOPLINE

TERETNA VOZILA

Opis proizvoda

Nacrt broj H119-00-00

Tvornički broj 81.06101.6066