Opis proizvoda

Proizvođač motora: 14. Oktobar Kruševac

Nacrt broj: H124-00-00

Tvornički broj: 69832